ارسال پیام به ما

جزئیات آدرس

قم، میدان جهاد، بلوار پانزده خرداد (شاه سیدعلی)، خیابان شهید میثمی، کوی ۱۰

ایمیل دهید

mesbah@iict.ac.ir

شماره تماس

تلفن:۰۲۵۳۷۶۰۳۵۷۱ داخلی۱۳۷